HARMONIE ST. RADBOUD
Donateursactie/gift 2021 Harmonie St. Radboud Geachte heer/mevrouw/familie, Een vreemde wereld, zo begonnen we een jaar geleden de brief betreffende onze donateursactie. Wie had kunnen bedenken dat we een jaar later nog steeds met dit virus te maken hebben. Het lijkt een klein beetje beter te worden, er is een vaccin, maar we zijn en voelen ons niet zo vrij zoals we graag zouden willen. Derhalve heeft het bestuur wederom besloten om deze actie conform vorig jaar uit te voeren. Dus geen persoonlijk bezoek aan de deur, maar een schriftelijk verzoek tot het overmaken van uw bijdrage. Wij willen geen enkel risico lopen dat, wie dan ook, dit virus zal oplopen of doorgeven en hopen op deze wijze mee te werken, zodat ons leven zo mogelijk weer een ‘normaal’ karakter zal krijgen. Want ook daar ziet St. Radboud naar uit. We hopen van harte dat Harmonie St. Radboud haar klanken, zowel op de repetities als bij optredens, weer kan laten horen. Het afgelopen jaar hebben we, daar waar mogelijk, onze harmonieuze klanken in ons dorp laten horen. Zo kijken wij bijvoorbeeld terug op een heel bijzondere, maar vooral dankbare ervaring in december, toen enkele muzikanten op meerdere plaatsen in Silvolde, met inachtneming van alle maatregelen tóch diverse kerstliederen konden spelen. Over de opbrengst van de actie van vorig jaar mogen we best tevreden zijn, al was deze minder dan de eerdere opbrengsten toen we u persoonlijk bezochten. Ondanks dat we niet konden en mochten repeteren, musiceren en marcheren, gaan de kosten wél allemaal door. Wij doen dan ook een beroep op uw bereidwilligheid en solidariteit om Harmonie St. Radboud ook dit jaar op deze wijze financieel te steunen, zodat we de continuïteit van de vereniging en alles daarom heen kunnen waarborgen. Graag willen wij u verzoeken uw mooie bijdrage over te maken naar NL89 RABO 0359 1028 32 t.n.v. Harmonie St. Radboud o.v.v. uw adres en huisnummer en daarbij donateursactie 2021. Alle bedragen zijn van harte welkom. Denk niet, “och, voor dit bedrag zullen ze zich niet druk maken”, dat is zeker niet zo, want alle giften respecteren wij en hebben we hard nodig. Voor de gevers waarvan de bedragen bekend zijn, hebben we de donateurskaart bijgevoegd, waarop vermeld uw naam en de vorige bijdrage. Omdat we niet alle donaties (of bedragen) van vorig jaar hebben kunnen herleiden, hebben we misschien bij u geen bedrag vermeld op de kaart. Maar geen probleem, u bepaalt zelf wat u kunt doneren. Natuurlijk is een persoonlijk contact waardevoller, maar het kan even niet anders. Nog even dit. Er bestaat natuurlijk een mogelijkheid dat u een nieuwe bewoner bent en/of uw gezinssituatie is gewijzigd. Iets dat wij niet altijd kunnen weten. Dan bij voorbaat onze excuses voor de tenaamstelling, aan u en/of eventuele familieleden. Tot slot “Blijf Gezond” en bij voorbaat dank voor uw welwillende medewerking. Wilt u liever contant geven? Dan komen we bij u. Bel dan even 06 55386969. Bestuur Harmonie St. Radboud.
Harmonie St. Radboud

St. RADBOUD

SILVOLDE

Donateursactie

Betreft: Donateursactie/gift 2021 Harmonie St. Radboud Geachte heer/mevrouw/familie, Een vreemde wereld, zo begonnen we een jaar geleden de brief betreffende onze donateursactie. Wie had kunnen bedenken dat we een jaar later nog steeds met dit virus te maken hebben. Het lijkt een klein beetje beter te worden, er is een vaccin, maar we zijn en voelen ons niet zo vrij zoals we graag zouden willen. Derhalve heeft het bestuur wederom besloten om deze actie conform vorig jaar uit te voeren. Dus geen persoonlijk bezoek aan de deur, maar een schriftelijk verzoek tot het overmaken van uw bijdrage. Wij willen geen enkel risico lopen dat, wie dan ook, dit virus zal oplopen of doorgeven en hopen op deze wijze mee te werken, zodat ons leven zo mogelijk weer een ‘normaal’ karakter zal krijgen. Want ook daar ziet St. Radboud naar uit. We hopen van harte dat Harmonie St. Radboud haar klanken, zowel op de repetities als bij optredens, weer kan laten horen. Het afgelopen jaar hebben we, daar waar mogelijk, onze harmonieuze klanken in ons dorp laten horen. Zo kijken wij bijvoorbeeld terug op een heel bijzondere, maar vooral dankbare ervaring in december, toen enkele muzikanten op meerdere plaatsen in Silvolde, met inachtneming van alle maatregelen tóch diverse kerstliederen konden spelen. Over de opbrengst van de actie van vorig jaar mogen we best tevreden zijn, al was deze minder dan de eerdere opbrengsten toen we u persoonlijk bezochten. Ondanks dat we niet konden en mochten repeteren, musiceren en marcheren, gaan de kosten wél allemaal door. Wij doen dan ook een beroep op uw bereidwilligheid en solidariteit om Harmonie St. Radboud ook dit jaar op deze wijze financieel te steunen, zodat we de continuïteit van de vereniging en alles daarom heen kunnen waarborgen. Graag willen wij u verzoeken uw mooie bijdrage over te maken naar NL89 RABO 0359 1028 32 t.n.v. Harmonie St. Radboud o.v.v. uw adres en huisnummer en daarbij donateursactie 2021. Alle bedragen zijn van harte welkom. Denk niet, “och, voor dit bedrag zullen ze zich niet druk maken”, dat is zeker niet zo, want alle giften respecteren wij en hebben we hard nodig. Voor de gevers waarvan de bedragen bekend zijn, hebben we de donateurskaart bijgevoegd, waarop vermeld uw naam en de vorige bijdrage. Omdat we niet alle donaties (of bedragen) van vorig jaar hebben kunnen herleiden, hebben we misschien bij u geen bedrag vermeld op de kaart. Maar geen probleem, u bepaalt zelf wat u kunt doneren. Natuurlijk is een persoonlijk contact waardevoller, maar het kan even niet anders. Nog even dit. Er bestaat natuurlijk een mogelijkheid dat u een nieuwe bewoner bent en/of uw gezinssituatie is gewijzigd. Iets dat wij niet altijd kunnen weten. Dan bij voorbaat onze excuses voor de tenaamstelling, aan u en/of eventuele familieleden. Tot slot “Blijf Gezond” en bij voorbaat dank voor uw welwillende medewerking. Wilt u liever contant geven? Dan komen we bij u. Bel dan even 06 55386969. Bestuur Harmonie St. Radboud.