- Harmonie St. Radboud Silvolde -
Jeugdbeleid Sinds een aantal jaren is binnen de vereniging een enthousiaste jeugdcommissie actief. Deze commissie organiseert allerlei zaken op jeugdgebied. Hierbij kun je denken aan het organiseren van een leerlingenconcert, voorbereiden van een gezellige jeugdmiddag, werving van nieuwe leden, etc. Momenteel bestaat de jeugdcommissie uit Jolène Steverink, Karin Wusthoff, Marga Kroezen, Debby Overbeek, Naomi Wusthoff en Jaco Buizert. Jolène Steverink is tevens jeugdcoördinator van de vereniging. In januari 2010 is het leerlingenorkest van Harmonie St. Radboud van start gegaan met als doel de kinderen zo snel mogelijk met elkaar te laten samenspelen. Ons motto is dan ook: Samen muziek maken is leuk!!! Een leerling die er aan toe is mag na een goed jaar muziekles te hebben gehad meespelen in het leerlingenorkest. Zij repeteren iedere 14 dagen onder leiding van Robert Wijnands, voorafgaand aan de repetitie van het grote orkest. Op deze manier wennen de leerlingen alvast aan de vaste repetitie- avond. Ook bevordert het de contacten tussen de leden van het grote orkest en de leerlingen, doordat enkele orkestleden voorafgaand aan de eigen wekelijkse repetitie met het leerlingenorkest meespelen ter ondersteuning
Harmonie St.Radboud Silvolde
Harmonie St.Radboud Silvolde
Jeugdbeleid Sinds een aantal jaren is binnen de vereniging een enthousiaste jeugdcommissie actief. Deze commissie organiseert allerlei zaken op jeugdgebied. Hierbij kun je denken aan het organiseren van een leerlingenconcert, voorbereiden van een gezellige jeugdmiddag, werving van nieuwe leden, etc. Momenteel bestaat de jeugdcommissie uit Jolène Steverink, Karin Wusthoff, Marga Kroezen, Debby Overbeek, Naomi Wusthoff en Jaco Buizert. Jolène Steverink is tevens jeugdcoördinator van de vereniging. In januari 2010 is het leerlingenorkest van Harmonie St. Radboud van start gegaan met als doel de kinderen zo snel mogelijk met elkaar te laten samenspelen. Ons motto is dan ook: Samen muziek maken is leuk!!! Een leerling die er aan toe is mag na een goed jaar muziekles te hebben gehad meespelen in het leerlingenorkest. Zij repeteren iedere 14 dagen onder leiding van Robert Wijnands, voorafgaand aan de repetitie van het grote orkest. Op deze manier wennen de leerlingen alvast aan de vaste repetitie- avond. Ook bevordert het de contacten tussen de leden van het grote orkest en de leerlingen, doordat enkele orkestleden voorafgaand aan de eigen wekelijkse repetitie met het leerlingenorkest meespelen ter ondersteuning